Η σελίδα του περιοδικού The Historical Review έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση! Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη νέα σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ (eJournals)


The Historical Review has moved to a new address! Please visit the new journal webpage which is hosted in EKT's eJournals platform.